ציוד אישי

עם קליטתך תקבלי סט מצעים ומגבת. כמו כן, לכל אחת יש מיטה משלה וארונית צמודה למיטתה שבה תוכל לאחסן את חפציה. אנו מבקשות לשמור על תקינות הציוד הניתן.

יש להביא ציוד אישי על פי הכמות הנכנסת בארונית האישית. לא ניתן לאחסן ציוד אישי עודף.

חל איסור על הכנסת חפצים חדים מכל סוג שהוא. ניתן לקבל מהצוות חפצים אלו לפי הצורך ולשימוש מוגבל.

אין שימוש ואחזקה של סכיני גילוח כלל בבית אלה.

בעת העזיבה מהמסגרת, על המטופלת לקחת עמה את כל הציוד האישי שלה.

ציוד אישי שלא יילקח בעת העזיבה, יישמר בבית אלה למשך חודש, ולאחר מכן ייתרם.

זמנים

אנו מאמינות כי להתנהלות בסדר יום קבוע ומאורגן ערך טיפולי מהותי, במיוחד עבור פוסט טראומה מורכבת, ולכן אנו מקפידות על סדר יום עקבי וידוע מראש.

סדר היום בבית אלה הוא קבוע, וכולל ארוחות, קבוצות, חוגים ושיחות אישיות, תוך התחשבות מירבית בצרכים האישיים של כל מטופלת ומטופלת. עם זאת, שינויים בלתי צפויים עשויים לקרות. עדכונים יומיים ניתנים על ידי המדריכה האחראית בכל משמרת.

ההשכמה היא עצמאית בין 09:00-08:30, ויש להגיע לשיחת הבוקר בשעה 09:15. יש להקפיד להיכנס לפעילויות השונות על פי לוח הזמנים שיינתן לך על ידי הצוות.

מהשעה 22:45 ועד הבוקר דלת הבית ננעלת על ידי המדריכות, ועל המטופלות לשהות בבית בזמן זה.

החל מהשעה 23:00 בלילה המטופלות מתבקשות להיות בחדרן, תוך התחשבות בחברותיהן לחדר.

הטיפול בבית

הטיפול בבית אלה קצר מועד ומוגבל לתקופה של עד שלושה חודשים, בהתאם לצורכי המטופלת. במהלך תקופת השהות במסגרת תתקיים ועדת אמצע שמטרתה לבחון את התקדמות הטיפול והמשכו.

הטיפול המוצע בבית כולל שיחות טיפוליות פרטניות המתקיימות פעמיים בשבוע, נוסף על קבוצות טיפוליות
 וחוגים. הנוכחות בכל אחת מפעילויות אלו חובה.

במידת הצורך, בליווי פסיכיאטרי בלבד, יינתן טיפול תרופתי נוסף על הטיפול הכוללני בבית.

בעת כניסתך למסגרת נחתים אותך על טופס ויתור סודיות. חתימה על טופס זה תאפשר לצוות להיות בקשר עם גורמי טיפול ושיקום בקהילה, בהתאם לצרכייך.

 
יציאות

השבועיים הראשונים של השהות הם זמן קליטה, התאקלמות והתבוננת, לכן בתקופה זו לא תותר יציאה מהמסגרת.

לכל מטופלת תיקבע תוכנית יציאות למשך תקופת שהותה. התוכנית תיקבע בשותפות בהתאם לצורכי המטופלת וההתרשמות של הצוות ממצבה.

בקשות ליציאות מיוחדות יתבצעו יום מראש או באותו יום בשיחת פתיחת יום בלבד. לא יינתנו אישורים ליציאות מיוחדות בשעות הערב ובסופי שבוע. 

יש לידע אשת צוות בכל יציאה משטח הבית. על המטופלת לחתום ביומן היציאות והכניסות בכל יציאה, ולעדכן את הצוות אם יש שינוי בזמני החזרה. כמו כן יש להקפיד על זמינות בטלפון הנייד.

אוכל

מידי יום מוגשות שלוש ארוחות בבית. הארוחות הן חלק מסדר היום של המסגרת.

כל אחת רשאית להביא עמה אוכל לפי רצונה, שאותו תוכל לאחסן במטבח.

ישנה הפרדה בין כלי מטבח בשריים לחלביים. אנו מבקשות להתחשב ברגשות הזולת ולהקפיד על ההפרדה בין הכלים, ככל שניתן, בעת השימוש ובעת שטיפת הכלים.

חל איסור מוחלט לאחסן אוכל שלא באזור המטבח.

התנהגויות מסכנות

חל איסור על הכנסת כל סוג של תרופות מרשם למסגרת, ללא פיקוח רופא.

כל תרופה מכל סוג תישמר בחדר הצוות ותינתן על ידי נשות הצוות בלבד, חל איסור על החזקת תרופות מכל סוג שהוא שלא בחדר הצוות.

יש להימנע משימוש בפגיעה עצמית בזמן השהות בבית. מטופלת שמרגישה צורך לפגוע בעצמה תפנה לצוות כדי לקבל סיוע.

כל ניסיון אובדני יוביל להפניה למחלקה פסיכיאטרית לצורך בדיקה והערכה, והמשך השהות בבית יישקל בהתאם.

אלימות בבית, מכל סוג שהוא, פיזית ומילולית, אינה מותרת. בכלל זה אלימות בין המטופלות, אלימות המופנית לצוות ו/או אלימות כלפי רכוש הבית.

שימוש במכשירים סלולריים

אין להשתמש במכשירים סלולריים בזמן קבוצות, חוגים ושיחות טיפוליות.

בעת שימוש במכשירים במרחבים הציבורים יש להתחשב בסביבה.

לבוש

יש ללבוש ביגוד מלא בבית בכל שעות היום.

החלפת בגדים תיעשה רק לבד, בחדר השינה או בחדר המקלחת.

ביקורים

ביקורים ייעשו רק באישור ובתיאום מראש עם הצוות.

אין כניסת מבקרים לתוך שטח הבית (ביקורים יכולים להתקיים בחורשה או בספסל הסמוכים לבית).

סדר וניקיון

הסדר והניקיון בבית אלה הם באחריות המטופלות ובסיוע של הצוות. בהתאם, בכל יום מתקיימת תורנות ניקיון, אשר בה לוקחת חלק כל אחת מהמטופלות בבית.

על המטופלת לשמור על סדר וניקיון באזור האישי בכל שעות היום, כמו גם על המרחב הציבורי בבית.

בבית אלה יש מכונת כביסה העומדת לרשות המטופלות. כל מטופלת אחראית לכביסה הפרטית שלה.

חיסיון ופרטיות

נשות הצוות והמטופלות מחויבות לשמור על פרטיותן של כלל המטופלות במסגרת. הן על המטופלות והן על נשות הצוות חל איסור מוחלט להוציא מן המסגרת פרטי מידע אישיים הנוגעים למטופלות בבית.

על מנת לאפשר עבודת צוות מיטיבה עבור כל מטופלת, קיים דיווח שוטף של התנהלות ופרטי מידע חיוניים לשאר הצוות, תוך שמירה על כבודן של המטופלות.

סמים ואלכוהול

אין להכניס לבית סמים, אלכוהול ומשקאות אנרגיה.

חל איסור על שימוש בסמים ואלכוהול בכל תקופת השהות (כולל בחופשות). יש לדווח לצוות במקרה של מעידה.

עישון

מותר לעשן רק באזור העישון הייעודי בחצר. חל איסור מוחלט על עישון בתוך המבנה.

בשעות הלילה, שבהן הבית נעול, ניתן לעשן במרפסת המיועדת לכך.

אנו תקווה כי השהות בבית אלה תהווה תקופה של החלמה, רגיעה ולמידה עבורך
ותשמש מקפצה להמשך, אנחנו כאן בשבילך לאורך כל שהותך