12:30

קבוצה טיפולית

10:30

קבוצה טיפולית

09:15

שיחת בוקר + ארוחת בוקר

09:00

השכמה עצמאית

23:00

כיבוי אורות

20:00

ארוחת ערב

16:45

שיחת אמצע + ניקיונות

13:30

ארוחת צהריים
בבית אלה מתקיימות בין קבוצה לשתי קבוצות ביום. הקבוצות הקיימות כיום, קבוצת התמודדות עם טראומה, קבוצת טיפול באמצעות בעלי חיים, תרפיה באומנות, דרמה תרפיה, קבוצת יחסים, פוטו-תרפיה ועוד.
כל מטופלת מצוותת לאשת טיפול, שאיתה היא נפגשת פעמיים בשבוע. מועדי הפגישות מותאמים ללו"ז היומי
ונקבעים בין המטופלת למטפלת. במהלך היום יש זמן אישי וזמן לפעילויות פנאי. היציאה מהמסגרת מותרת באישור הצוות המטפל. במהלך השהות בבית אלה, ממשיך הקשר עם הגורם הטיפולי המפנה.